alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko nie są niczym innym jak prawnym obowiązkiem rodziców na zapewnienie dziecku środków utrzymania, do momentu, aż samo będzie się wstanie utrzymać.

Alimenty na dziecko

Aby można było mówić o alimentach na dziecko musi zostać spełniona przesłanka, iż dziecko jest niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Tym samym obowiązek alimentacyjny nakładany jest na rodzica już od momentu narodzin dziecka, do momentu jego usamodzielnienia się. Należy jednak rozróżnić, iż aby można było mówić o usamodzielnieniu się dziecka, nie mamy na myśli osiągnięcia przez dziecko pełnoletności bądź ukończenia konkretnego wieku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje górnej granicy wieku dziecka, w którym to wieku dziecko miałoby stracić prawo do alimentów.

Należy również wspomnieć, że obowiązek alimentacyjny wiąże się również z zasadą równej stopy życiowej dziecka z rodzicami. Zasada ta wiąże się z tym, iż rodzice zobowiązani są do zaspokajania uzasadnionych potrzeb dziecka na poziomie na jakim sami żyją.

Dowiedź się więcej na temat alimentów

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie alimentów?

Bezpłatna analiza problemu, odpowiedź do 48 godzin!

Alimenty na dziecko dla kogo i do kiedy?
5 (100%) 1 głos(ów)