Blog prawniczy

 

wzory pism zaprzeczenie ojcostwa

Pozwy i wnioski w sprawach o ojcostwo

Na wstępie należy wskazać, iż pozew o zaprzeczenie ojcostwa wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli nie jesteśmy wstanie ustalić adresu zamieszkania. Natomiast w przypadku, gdy minął Ci termin na wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa istnieje możliwość złożenia wniosku do prokuratury, celem wystąpienia jako organ strzegący prawa w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Więcej na ten temat przeczytasz na prawaojca.pl

spółka jawna

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, oznacza to, że spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać jak i być pozywaną. Spółka ta prowadzona jest pod własną firmą, a umowa tejże spółki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru. Więcej na ten temat jak i na temat odpowiedzialności wspólników przeczytasz na prawowzyciu.pl

opieka naprzemienna

Porozumienie wychowawcze, a opieka naprzemienna

Porozumienie wychowawcze niesie za sobą skutek, iż władza rodzicielska po rozwodzie będzie przysługiwała obojgu rodzicom. Niezłożenie takiego porozumienia może skutkować ograniczeniem władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego z rodziców. Natomiast opieka naprzemienna jest sprawowaniem opieki nad dzieckiem raz przez jednego rodzica, a raz przez drugiego np. ojciec sprawuje opiekę przez pierwszą połowę miesiąca, a matka przez drugą połowę miesiąca. Więcej na temat temat przeczytasz na prawaojca.pl

rozwód i dziecko

Rozwód i dziecko

Rozwód wiąże się z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem, z wysokością alimentów oraz z uregulowaniem kwestii władzy rodzicielskiej. Pozostanie również uregulowana kwestia przy kim zostanie dziecko po rozwodzie. W dobie dzisiejszych czasów coraz częściej dochodzi do rozpadu małżeństwa. Niestety w większości spraw rozwodowych poza przepychaniem się z czyjej winy doszło do rozpadu małżeństwa, w sądzie coraz częściej kłócimy się o sprawy związane z dzieckiem. Więcej na ten temat przeczytasz na prawaojca.pl