egzekucja alimentów

Chcesz złożyć wniosek o egzekucję alimentów, ale nie wiesz jak i co w takim wniosku zawrzeć? Napisz do mnie a ja napiszę taki wniosek. Jeżeli jednak wniosek wolisz napisać samodzielnie istnieje również możliwość sprawdzenia takiego wniosku przeze mnie.

Alimenty z zagranicy

Egzekucja alimentów z zagranicy nie jest niemożliwa. Jest to postępowanie znacznie trudniejsze niż w przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa na terenie Polski.

Egzekucja alimentów na terenie Unii Europejskiej

Aby można było wszcząć postępowanie dotyczące egzekucji alimentów, na początek należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności takiego wyroku. Wniosek ten należy skierować do kraju, w którym osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa.

Do wniosku należy załączyć:

 • odpis polskiego wyroku, który to zasądza alimenty wraz z klauzulą prawomocności dla obrotu zagranicznego,
 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie z Polskiego sądu (specjalne zaświadczenie wystawiane na potrzeby tego wniosku),
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • wykaz zaległości alimentacyjnych
 • informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT – BIC i IBAN).

Wszystkie załączniki muszą być przetłumaczone, przez tłumacza przysięgłego.

Należy również pamiętać, że aby uskutecznić składany przez nas wniosek wskazanym jest wskazać adres dłużnika pod jakim przebywa. Ponadto należy również pamiętać, że wniosek ten składa się bowiem do sądu miejsca zamieszkania dłużnika. Ponadto adres ten należy również podać we wniosku jako adres do doręczeń drugiej stronie.

Jeżeli nie stać nas na pokrycie kosztów złożenia wniosku oraz opłaty za tłumaczenie przysięgłe możemy zwrócić się do sądu Polskiego o zwolnienie z kosztów. Wniosek o zwolnienie z kosztów składa się w sądzie okręgowym (wydział cywilny). Jednakże musimy udowodnić, że nie stać nas na pokrycie takich kosztów oraz że nie możliwym jest poniesienie tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Jeżeli sąd uzna nasz wniosek za zasadny samodzielnie przekaże wniosek egzekucyjny do odpowiedniego organu w kraju, w którym przebywa osoba zobowiązana do płacenia alimentów.

Egzekucja alimentów w pozostałych krajach

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów pozostaje poza granicami kraju, które nie należą do Unii Europejskiej procedura jest trochę łatwiejsza. Mianowicie przy takich sprawach zawsze polski sąd pośredniczy w dochodzeniu alimentów.

Wniosek składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania na formularzu dostępnym tutaj wraz z załącznikami.

Sąd samodzielnie wysyła nasz wniosek do kraju, w którym przebywa dłużnik alimentacyjny.

Do wniosku należy załączyć:

 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych,
 • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych – podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza,
 • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • oryginał skróconego aktu małżeństwa,
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • wykaz zaległości alimentacyjnych
 • informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT – BIC i IBAN),
 • podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku.

Brak miejsca zamieszkania dłużnika

Jeżeli nie znamy adresu zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów można złożyć wniosek o poszukiwanie dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy załączyć:

 • podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego,
 • wniosek o poszukiwanie dłużnika,
 • kopia wyroku zasądzającego alimenty z klauzulą prawomocności oraz przygotowany do obrotu zagranicznego,
 • zestawienie zaległości,
 • wyciąg z orzeczenia (wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela).

Posumowanie

Jeżeli pomimo złożenia wniosku egzekucyjnego nie udało się wszcząć postępowania egzekucyjnego w stosunku do osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, osoba uprawniona do otrzymywania alimentów powinna złożyć wniosek w miejscu zamieszkania o przyznanie jej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Dowiedź się więcej na temat alimentów

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie alimentów?

Bezpłatna analiza problemu, odpowiedź do 48 godzin!

Egzekucja alimentów w Polsce i zagranicy
5 (100%) 1 głos(ów)