rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie bardzo często jest postępowaniem trudnym oraz zdarza się, że stanowi on traumę dla jednego z małżonków. Zdarza się również, że jeden z małżonków celowo przedłuża postępowanie rozwodowe, aby zrobić drugiej stronie postępowania na złość. Dlatego też jeżeli chcesz wnieść pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie i masz pytania napisz do mnie. Odpowiem na Twoje pytania, jak również oferuję napisanie takiego pozwu.

Rozwód z orzeczeniem o winie – przesłanki

Sąd badając stan sprawy w przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie skupia się na tym, czy przypisana małżonkowi wina spowodowała rozkład pożycia oraz czy zostały naruszone obowiązki małżeńskie w sposób umyślny lub nieumyślny. Należy jednak pamiętać, że nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich ma wpływ na spowodowanie albo utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego. Przesłankami świadczącymi o uznaniu wyłącznej winy jednego z małżonków są: niewypełnianie obowiązku wspólnego pożycia; brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym nieuczestniczenie w wychowaniu wspólnych dzieci; brak lojalności oraz wierności; naganne postępowanie wobec dzieci oraz małżonka; alkoholizm; narkomania; hazard oraz inne kłopoty finansowe. Powyższe przesłanki nie są oczywiście jedynymi, lecz są najczęściej spotykanymi. Mając na uwadze powyższe należy również wskazać, że strona wnosząca pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musi wykazać przed sądem, że nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz dołożyła wszelkiej staranności, aby sytuację rodzinną poprawić, pojednać się, jak również należycie wykonywała obowiązki małżeńskie i rodzinne.

Podsumowanie

Sąd może podjąć decyzję samodzielnie co do kwestii orzeczenia o winie, jeżeli oczekiwania małżonków są różne. Najczęstszą formą dowodową w postępowaniu o rozwód z orzeczeniem o winie są zeznania świadków, dokumentacja fotograficzna, notatki policyjne, nagrania video.

Istnieje również możliwość uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie, gdy winny współmałżonek godzi się na taki wniosek. Taka postawa pozwala znacznie przyspieszyć postępowanie sądowe.

Dowiedź się więcej na temat rozwodu

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie rozwodu?

Bezpłatna analiza problemu, odpowiedź do 48 godzin!

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje
5 (100%) 1 głos(ów)