sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd na posiedzeniu niejawnym, tzn. bez obecności stron wskazanych w pozwie, a orzeczenie sądu zostaje wydane na podstawie załączonych dokumentów (dowodów) do pozwu. Od takiego orzeczenia przysługuje nam sprzeciw od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty mamy 14 dni od chwili momentu odebrania go. W sprzeciwie należy podnieść wszelkie okoliczności oraz dowody wskazujące fakty przeciwko żądaniu zawartym w pozwie. Tym samym należy wskazać wszystko co może się przyczynić do oddalenia pozwu i uchylenia nakazu zapłaty. Ponadto należy wskazać, czy nakaz zapłaty zaskarżamy w całości, czy tylko w części.

Sprzeciw od nakazu zapłaty kieruje się do sądu, w którym nakaz zapłaty został wydany. Wyjątkiem jest skierowanie sprzeciwu do sądu, w którym został złożony pozew, w przypadku, gdy nakaz zapłaty wydany został przez referendarza sądowego.

Należy również pamiętać, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty po terminie lub z brakami formalnymi skutkować będzie odrzuceniem takiego sprzeciwu przez sąd. Tym samym w tym momencie nakaz zapłaty ma skutki wyroku.

Natomiast w przypadku, gdy sprzeciw został złożony w terminie oraz nie zawierał braków formalnych, sąd doręcza sprzeciw od nakazu zapłaty drugiej stronie postępowania i wyznacza termin rozprawy.

Potrzebujesz porady prawnej w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Bezpłatna wycena porady prawnej, odpowiedź do 48 godzin!

Sprzeciw od nakazu zapłaty – termin 2017
1.8 (36%) 5 głos(ów)