wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym do osoby będącej dłużnikiem wobec naszej osoby, czyli wierzyciela. Jest to pierwszy krok do możliwości odzyskania swojej należności. Ponadto wezwanie do zapłaty jest możliwością polubownego rozwiązania sporu na etapie przedsądowym. Należy również pamiętać, że od 2012 r. forma ta nie jest obowiązkowa przed wytoczeniem powództwa w sądzie, jednakże warto z tej opcji skorzystać, ze względu na możliwość wykorzystania wezwania do zapłaty jako dowodu w postępowaniu sądowym. Podkreślenia wymaga również fakt, iż częste zastosowanie znajduje wezwanie do zapłaty wynagrodzenia. Należy pamiętać, że brak wynagrodzenia nie może być w żaden sposób wytłumaczone przez pracodawcę, gdyż wypłata wynagrodzenia w terminie to jego obligatoryjny obowiązek.

Elementy wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty składa się z następujących elementów:

  • data i miejsce sporządzenia wezwania do zapłaty,
  • dane dłużnika i wierzyciela,
  • przedstawienie sytuacji prawnej, z której to wynika obowiązek zapłaty należności,
  • kwota długu, wraz ze wskazaniem odsetek,
  • termin uregulowania należności,
  • numer konta bankowego, na który to dług ma zostać spłacony,
  • podpis wierzyciela.

Gdy mowa o przedstawieniu sytuacji prawnej, z której to wynika obowiązek zapłaty należy wskazać, czy należność wynika z umowy, faktury, pożyczki lub innego dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Natomiast jeżeli chodzi o termin uregulowania należności,  jest on dowolny. W praktyce przyjmuje się jednak termin 7 lub 14 dniowy, liczony od momentu odebrania wezwania do zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie wezwania do zapłaty?

Bezpłatna wycena porady prawnej, odpowiedź do 48 godzin!

Brak wynagrodzenia – wezwanie do zapłaty
5 (100%) 1 głos(ów)