Pozew o obniżenie alimentów

10,00 

Opis

Pozew o obniżenie alimentów

Wysokość zasądzonych alimentów przez sąd może ulec zmianie. Jednakże, aby można było mówić o zasadności wniesienia pozwu o obniżenie alimentów należy pamiętać, że sytuacja zarobkowa i materialna osoby płacącej alimenty musi stanowczo się pogorszyć.

Wzór pozwu o obniżenie alimentów został tak skonstruowany, aby po wprowadzeniu podstawowych danych (imię i nazwisko powoda i pozwanego i ich adresy zamieszkania, adres sądu, wysokość alimentów, koszty utrzymania dziecka), pozew był gotowy do złożenia w sądzie.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

wzór pozwu o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów
5 (100%) 1 głos(ów)