Pozew o podwyższenie alimentów

10,00 

Opis

Pozew o podwyższenie alimentów

Wysokość zasądzonych alimentów przez sąd może ulec zmianie. Jednakże, aby można było mówić o zasadności wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów należy pamiętać, że muszą wzrosnąć uzasadnione potrzeby dziecka. Ponadto musi również na to pozwalać sytuacja zarobkowa i majątkowa osoby, która płaci alimenty.
Wzór pozwu o podwyższenie alimentów został tak skonstruowany, aby po wprowadzeniu podstawowych danych (imię i nazwisko powoda i pozwanego i ich adresy zamieszkania, adres sądu, wysokość alimentów, koszty utrzymania dziecka), pozew był gotowy do złożenia w sądzie.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

wzór pozwu o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów
5 (100%) 1 głos(ów)