Pozew o unieważnienie małżeństwa

10,00 

Opis

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa może nastąpić tylko w przypadku, gdy zachodzą ku temu określone przesłanki. Przesłankami umożliwiającymi uzyskanie unieważnienia małżeństwa są: wiek, choroba psychiczna, bigamia, ubezwłasnowolnienie całkowite, brak świadomego wyrażenia woli.
Wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa został skonstruowany tak, aby po wprowadzeniu podstawowych danych (imię i nazwisko powoda i pozwanego i ich adresy zamieszkania, adres sądu, dane świadków), pozew był gotowy do złożenia w sądzie.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa

Pozew o unieważnienie małżeństwa
5 (100%) 1 głos(ów)