Przedsądowe wezwanie do zapłaty

20,00 

Opis

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym do osoby będącej dłużnikiem wobec naszej osoby, czyli wierzyciela. Jest to pierwszy krok do możliwości odzyskania swojej należności. Ponadto wezwanie do zapłaty jest możliwością polubownego rozwiązania sporu na etapie przedsądowym, jak również wezwanie takie na etapie sądowym może zostać przedstawione jako dowód w sprawie.
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty jest skonstruowany tak, aby po wprowadzeniu podstawowych danych (imię i nazwisko wierzyciela wraz z adresem zamieszkania oraz imię i nazwisko lub nazwa spółki dłużnika wraz z adresem zamieszkania lub siedziby spółki), wezwanie było gotowe do wysłania do dłużnika.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

wzór przedsądowego wezwania do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty
5 (100%) 1 głos(ów)