zachowek

Zachowek ma za zadanie chronić spadek wobec osób najbliższych dla spadkodawcy. Oznacza to, że osoby te są chronione przed niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem przez spadkodawcę w testamencie lub poprzez darowizny sporządzone za życia.

Kto jest uprawniony do zachowku?

Do zachowku uprawnieni są zstępni spadkodawcy, czyli najbliższe mu osoby (wnuki, dzieci itd.) jak i małżonek. W przypadku gdy spadkodawca nie miał dzieci to jego majątek przypada małżonkowi i rodzicom. Natomiast pozostałym zstępnym, czyli rodzeństwu, kuzynostwu ani innej dalszej rodzinie prawo do zachowku nie przysługuje. Prawo do zachowku przysługuje tylko w tym przypadku gdy w stanie faktycznym osoby uprawnione do dziedziczenia, spadek odziedziczyliby z mocy ustawy.

Zachowek

Prawo do zachowku nie przysługuje osobom:

  • wydziedziczonym w testamencie,
  • uznanym orzeczeniem sądu za niegodnych dziedziczenia,
  • które odrzuciły spadek,
  • które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia,
  • małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
  • małżonek pozostający ze spadkodawcą w separacji.

Kiedy przysługuje zachowek?

Prawo do zachowku przysługuje w momencie gdy osoba uprawniona do dziedziczenia nie otrzymała należnej jej części majątku spadkodawcy, czy to w postaci darowizny, testamentu, czy dziedziczenia z mocą ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zachowku?

Bezpłatna wycena porady prawnej, odpowiedź do 48 godzin!

Kiedy przysługuje zachowek po rodzicach?
3 (60%) 3 głos(ów)